بسته آموزشی منطق دهم

باسلام و احترام

به استحضار می رساند تاریخ برگزاری اولین کارگاه آموزشی گروه  فلسفه ومنطق  مورخ ۲۷/۹/۹۶ می باشد .

مکان تشکیل جلسه کارگاه آموزشی ،  اداره  گرو ه های تکنولوزی آموزشی ، خیابان شریعتی جنب بیمارستان بوعلی می باشد لذا  حضور دبیران فلسفه ومنطق ( زاهدان میرجاوه . نصرت آباد ) الزامی است

موضوع : برگزاری گارگاه آنلاین منطق دهم 

با سلام و احترام

به استحضار می رساند دبیرخانه کشوری فلسفه ومنطق در راستای برنامه عملیاتی در نظر دارد کارگاه مجازی منطق را طی دو مرحله :

 

مرحله اول درس چهارم  در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۶ 

 مرحله دوم دروس هفتم و هشتم  در تاریخ ۵/۲/۹۷برگزار نماید

 

ضمنآ کیفیت برگزاری آزمون و نحوه ثبت نام متعاقبآ اعلام خواهد شد.