فلسفه_یازدهم_جدید

 

 منطق_جدید_دهم

 

فلسفه_چهارم

فرم_نظارت_بالینی

بروشور درس پژوهی

نمونه طرح درس خالی

درس پژوهی تدریس فرصت ساز

راهنمای عملی درس پژوهی

خلاصه درس پژوهی

مراحل درس پژوهی

درس پژوهی

همکاران محترم

راهنمای برنامه درسی فلسفه ومنطق جهت استفاده از همکاران عزیز دراین مطلب ارایه شده است .

** توجه: لازم به ذکر است که این راهنما تالیف سال ۱۳۸۷ می باشد در صورت اعمال هرگونه  تغییر در این راهنما از سوی دفتر تالیف مراتب به اطلاع همکاران خواهد رسید.

جهت استفاده از راهنما، به روی لینک های زیر کلیک نمایید. 

***********************************************

راهنمای برنامه درسی منطق:

 کلیات

دریافت فایل عناصر و مولفه هاو برنامه ها ،عناصر

توصیه های اجرایی برنامه ها

 

راهنمای برنامه درسی فلسفه :

کلیات

عناصرو مولفه ها

 

بارم_بندی_فلسفه_۱۱

 

دریافت فایل ، فرم معیارهای ارزشیابی۹۷