سرگروه های محترم آموزشی درس فلسفه و منطق ،مناطق و شهرستان ها

با سلام و احترام

لطفا فرم ثبت مشخصات را تا ،تاریخ ۹۶/۷/۱۵ به اداره تکنولوزی و گرو ه های آموزشی متوسطه استان ارسال نمایید .