فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت را خدمت همکاران فرهیخته و بزرگوار تبریک عرض نموده و برای شما از خداوند منان سلامتی و برکت مسآلت داریم .