قلب‏ها، کهکشانی از عشق خمینی می‏شود و جامی لبریز از شراب طهور پیروزی. دهه فجرمبارک

شهین ناصح دبیرفلسفه و منطق دبیرستان ۱۵ خرداد (۲) علل ضعف دانش آموزان در درس فلسفه و منطق و ارائه راهکار موضوع مقاله « بررسی علل ضعف دانش‌آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی در درس فلسفه و منطق در دبیرستان و پیش دانشگاهی» می‌باشد.

(بیشتر…)

اهمیت،نقش وکارکرد فلسفه ومنطق درزندگی انسان
تهیه کننده:ناصرحسین برسرگروه فلسفه ومنطق سراوان
اهمیت فلسفه به همان اندازه ی اهمیت اندیشیدن و درست اندیشیدن در زندگانی انسان است. از سوی دیگر اهمیت
اندیشیدن برای آدمی چنان است که اگر آنرا فروگذارد ناگزیر خواهد بود که در سرپرستی دیگران به سر برد. (بیشتر…)

موضوع:
محتوای جبرانی به همراه انواع مختلف سؤال برای درس
سوم منطق )تعریف ودنیای مفاهیم(
تهیه و تدوین: ناصرحسین بر
سرگروه فلسفه و منطق سراوان)سیستان وبلوچستان(
منبع: کتاب منطق وراهنمای معلم منطق سوم دبیرستان (بیشتر…)

جزوه ی آموزشی :تبیین وتشریح احکام قضایاوجداول صدق وکذب آنها)درس هشتم منطق سال سوم دبیرستان( صفحه ۱
تهیه وتنظیم:ناصرحسین بر،سرگروه فلسفه ومنطق سراوان)سیستان وبلوچستان(
(بیشتر…)